V ČR vzniká více solárních elektráren na střeše

Datum: 19.09.2012

V letošním roce vzniká v České republice stále více fotovoltaických elektráren na střechách. Je to  změna trendu oproti minulým letem, kdy hrály prim hlavně velké elektrárny na polích. Jedná se o malá zařízení na střechách domů a téměř veškerá jimi vyrobená energie je spotřebována hned na místě. Jejich vlastníci tak nejsou závislí na velkých distributorech elektrické energie. Naprostá většina udělených licencí, kterých bylo na několik stovek, je pro zařízení o výkonu pod 10 kW.

Zdroje na střechách jsou v poslední době populární i u rodinných domů. Státní dotace na fotovoltaickou energii sice klesají, ale vzhledem k růstu cen elektrické energie a poklesu cen solárních panelů se investice stále vyplatí. V současné době se její návratnost pohybuje kolem deseti let a instalace elektrárny o průměrném výkonu 5 kW přijde přibližně na čtvrt milionu korun. Fotovoltaické elektrárny v ČR disponují v současnosti výkonem 2000 MW, což je srovnatelné s výkonem dvou reaktorů jaderné elektrárny Temelín.