Průvodce procesem

Pokud vás zaujala možnost investice do vlastní fotovoltaické elektrárny, připravili jsme pro vás informace o jednotlivých krocích celé výstavby. Dozvíte se náročnost procesu z legislativního i časového hlediska. Firma NWT vás provede všemi zmíněnými kroky a zajištění veškeré administrativy je započítáno v každé naší nabídce. Průměrná doba výstavby elektrárny se pohybuje v rozmezí 3 až 5 měsíců, klíčové je datum zapojení elektrárny do sítě.  Provádíme zejména kompletní instalace na klíč.

U nás navíc nemusíte platit ani korunu a podepisovat žádnou smlouvu až do doby rezervace výkonu elektrárny. Nejdříve vám pomůžeme ziskat rezervaci výkonu a až poté se můžete rozhodnout pro spolupráci s námi.

Krok 1. – rozhodnutí o velikosti instalace, návrh technického řešení, vypracování cenové nabídky

Časová náročnost: 3 pracovní dny

Součinnost ze strany investora: Investor vyplní poptávkový formulář na našich stránkách, důraz je potřeba klást zejména na typ objektu a střechy včetně rozměrů, dále je velmi vhodné zaslat několik fotografií. Následně proběhně konzultace telefonicky nebo případně na místě.

Součinnost ze strany NWT: Na základě zaslaných údajů vypočítáme maximální možnou velikost elektrárny a zašleme cenové nabídky.

Krok 2. – vyplnění žádosti o rezervaci výkonu a zaslání energetické společnosti

Časová náročnost: 5 pracovních dnů

Součinnost ze strany investora: Zaslání informací nutných k vyplnění žádosti o rezervaci výkonu. Požadované informace jsou k nalezení v tomto formuláři.

Součinnost ze strany NWT: Kompletně vyplníme rezervační formulář, nakreslíme jednopólové schéma, zkompletujeme další dokumenty nutné jako příloha formuláře a vše zašleme jménem zákazníka příslušnému distributorovi energie.

Krok 3. – zaslání smlouvy o připojení (případně jiného platného dokumentu) distributorem přímo investorovi

Časová náročnost: 15 – 45 pracovních dnů

Součinnost ze strany investora: Doplnění případných dodatečných údajů, po doručení smlouvy je nutné jednu kopii podepsat a zaslat zpět distributorovi.

Součinnost ze strany NWT: V případě nutnosti provedeme konzultaci s projektovým manažerem energetiky a doplníme potřebné údaje za investora.

Krok 4. – doplnění ceny a smlouvy o dílo mezi NWT a investorem

Časová náročnost: Většinou je možné tento krok provést už během kroku tři při čekání na podmínky distributora. Od dodání smlouvy o připojení se jedná o přibližně pět pracovních dnů.

Součinnost ze strany investora: Připomínkování smlouvy, odsouhlasení platebních podmínek, podpis smlouvy o dílo. Vždy až po získání smlouvy o připojení od distributora.

Součinnost ze strany NWT: Konzultace s investorem při vyjasňování podmínek smlouvy, upravení cenové nabídky dle podmínek distributora.

Krok 5. – kreslení projektové dokumentace a získání potřebného povolení od stavebního úřadu

Časová náročnost: 10 – 30 pracovních dnů, podle rychlosti stavebního úřadu.

Součinnost ze strany investora: Návštěva stavebního úřadu spolu s NWT v případě nutnosti.

Součinnost ze strany NWT: Nakreslení projektové dokumentace a případně návštěva stavebního úřadu v krajních případech, kdy je to nutné.

Poznámka: Povolení stavebního úřadu je nutné jen i instalací nad 20 kWp, u menších instalací není potřeba souhlas žádného úřadu. V případě, že je pravděpodobný problém se sousedy platí i pro menší instalace pod 20 kWp.

Krok 6. – stavba

Časová náročnost: 2 – 20 pracovních dnů, podle velikosti (5 – 100 kWp)

Součinnost ze strany investora: Zajištění přístupu na staveniště a případně další spolupráce dle smlouvy o dílo a domluvě mezi investorem a NWT.

Součinnost ze strany NWT: Zajištění kompletní stavby elektrárny, včetně závěrečného vyklizení staveniště.

Krok 7. – získání všech nutných povolení pro provoz fotovoltaické elektrárny, včetně fakturace

Časová náročnost: 40 – 120 pracovních dní podle velikosti a místa instalace (na Slovensku je například tento krok mnohem náročnější)

Součinnost ze strany investora: Součinnost s pracovníky NWT při dokládání zbývajících písemností a podpisy potřebných dokladů.

Součinnost ze strany NWT: Zajištění všech dokladů a povolení nutných pro provoz fotovoltaické elektrárny (revize, projektová dokumentace skutečného stavu, licence pro výrobce elektrické energie, smlouvy s energetikou, upozornění pro orgány daňové správy apod.).

Krok 8. – připojení elektrárny do sítě, spuštění výroby a předání díla

Časová náročnost: 1 pracovní den (nastává již v průběhu předchozího kroku, většinou 15 – 45 pracovních dnů od dokončení díla)

Součinnost ze strany investora: Účast na zkouškách elektrárny ze strany pracovníků distribuce, prohlídka díla a případné upozornění na možné vady a nedodělky.

Součinnost ze strany NWT: Účast na zkouškách elektrárny ze strany pracovníků distribuce, zajištění veškerých podkladů nutných ke spuštění elektrárny, součinnost s investorem při kontrole případných vad a nedodělků včetně zajištění nápravy v dohodnutém termínu.

Krok 9. – první fakturace elektrické energie

Časová náročnost: 1 pracovní den

Součinnost ze strany investora: Zajištění odpovědného pracovníka, který bude mít fakturaci na starosti.

Součinnost ze strany NWT: Zaučení fakturace, vystavení první faktury společně s investorem pověřeným pracovníkem a předání veškerých dalších informací nutných pro administrativní provoz elektrárny.

Mám zájem o fotovoltaickou elektrárnu Vyplnit formulář