Průmyslové instalace

Fotovoltaické elektrárny nejsou jen zajímavou investicí pro majitele rodinných domů, pro které už výše účtů za spotřebovanou elektřinu přestala být snesitelná. Výhody výroby vlastní elektrické energie pocházející ze slunečního záření ocení také majitelé průmyslových objektů.

Fotovoltaické elektrárny pro průmyslové objekty dosahují o poznání větších výkonů, než je tomu u běžných domovních systémů. Nejčastěji se u menších objektů s roční spotřebou elektrické energie do 100 MWh setkáváme s fotovoltaickými elektrárnami o maximálním výkonu 30 kWp, ale výjimkou nejsou ani několikanásobně výkonnější systémy. Záleží jen na vašem přání, volném prostoru a financích, které jste do vlastní fotovoltaické elektrárny ochotni investovat.

Rozmanitost střech průmyslových objektů je o poznání větší, než je tomu u rodinných domků, avšak vždy existuje řešení, které zajistí maximální účinnost fotovoltaické elektrárny. Montáž systému je možná jak na sedlové, tak na zcela ploché střechy. Cenově výhodněji vychází elektrárna určená na sedlovou střechu, avšak plochá střecha zase nabízí výhodu v podobě neomezených možností při hledání ideálního sklonu a natočení panelů.

Co se režimů nakládání s vyrobenou elektřinou týká, tak obecně platí, že výhodnější variantou pro průmyslové instalace se stálým denním odběrem je metoda tzv. zelených bonusů. Vyrobená elektrická energie je tak přímo spotřebovávána v podniku a zároveň vám za každou vyrobenou kWh náleží 5,08 Kč. Jednak tedy ušetříte za část elektřiny, kterou podnik ze sítě odebírá, a zadruhé vám do firemního rozpočtu ročně přibude nemalá částka za prodej vyrobené elektřiny.

V případě podniku o roční spotřebě elektrické energie cca 90 MWh je při zapojení elektrárny o výkonu 30 kWp snížena roční spotřeba na 60 MWh, z čehož vyplývá, že roční úspora spotřebované elektřiny, spolu se zeleným bonusem znamená roční zisk cca 200 000 Kč. Vezmeme-li v potaz, že cena kompletní výstavby fotovoltaické elektrárny o výkonu 30 kWp vyjde v závislosti na složitosti projektu a použitém materiálu na cca 1,1 až 1,4 milionu Kč, pak činí návratnost investice cca 6 – 8 let.