Pozemní instalace

Právě pozemní instalace slunečních elektráren jsou nejlepším důkazem fotovoltaického boomu, který v posledních letech zasáhl Českou republiku. Rozlehlých elektráren vyrostlo na mnohých loukách doslova jako hub po dešti, a tak není divu, že se o tuto problematiku začala zajímat řada investorů.

Prudký nárůst počtu fotovoltaických elektráren v minulých letech lze přisuzovat především vstřícné cenové politice, kterou se prezentoval náš stát. Již při vstupu do Evropské unie se Česká republika zavázala, že do roku 2010 bude 8 % celkové spotřeby elektrické energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Do roku 2020 by tento počet měl být ještě o více než 5 % vyšší. A právě podpora výstavby pozemních fotovoltaických elektráren byla jednou z možností, jak těchto vytyčených cílů dosáhnout.

Bohužel oproti předchozím letům není v roce 2012 nabízena žádná dotace pro podporu výstavby solárních elektráren a v současné době vypadá, že by tomu tak mělo být také v následujících letech. Dotovány jsou však stále výkupní ceny vyráběné elektřiny u fotovoltaických elektráren do maximálního výkonu 30 kWp, které mají aktuálně hodnotu 6,16 Kč za kWh při přímém výkupu a 5,08 Kč/kWh při využití tzv. zeleného bonusu. I nadále jsou také všechny pozemní elektrárny s maximálním výkonem do 30 kWp osvobozeny od zvláštních daní.

Pravdou ovšem je, že absence dotací nahrazuje obrovské snížení pořizovacích cen fotovoltaických elektráren, které je možné v současné době pořídit za zlomek ceny, než tomu bylo například před rokem 2009. Pozemní instalace o rozloze přibližně 210 m2, počtu cca 120 fotovoltaických panelů a celkovém výkonu přibližně 30 kWp se s cenou mezi 1,1 a 1,5 milionu Kč jeví jako velmi zajímavá investice.