Reference

V této části stránek naleznete ukázku našich referencí, jsou rozděleny podle krajů České republiky a můžete v nich nalézt pozemní instalace, průmyslové instalace i rezidenční instalace.

Vybráno: Zlínský kraj

Rezidenční instalace

Brumov – Bylnice, 6,02 kWp

Lokalita: Brumov – Bylnice
Instalovaný výkon: 6,02 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen (polykrystalické)
Výkon panelů: 215 W
Střídače: PowerOne 3,0 OUTD
Uvedení do provozu: 2010/8

Dodávka na klíč pro soukromého investora v rozsahu:

 • zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních
 • dodávka a montáž panelů
 • dodávka a montáž střídačů včetně monitoringu
 • dodávka a montáž kompletní elektroinstalace
 • režimu 24/7, komplexní záruční i pozáruční servis všech technologií
 • zajištění vyřízení licence ERÚ a připojení k distribuční síti E.ON Distribuce a. s.

Pozemní instalace

Chvalčov, 1795 kWp

Lokalita: Chvalčov
Instalovaný výkon: 1795 kWp
Výrobce a typ panelů: LG Solar (polykrystalické)
Výkon panelů: 220 W
Střídače: PowerOne 12,5 OUTD
Uvedení do provozu: 2010/10

Dodávka na klíč pro soukromého investora v rozsahu:

 • zpracování kompletní projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provedení stavby
 • dodávka a montáž oplocení
 • dodávka a montáž konstrukcí založených na závrtných vrutech
 • dodávka a montáž panelů
 • dodávka a montáž střídačů včetně monitoringu
 • dodávka a montáž kompletní elektroinstalace včetně dvou trafostanic a přípojky VN
 • dodávka a montáž plotového systému a kamerového systému
 • servisní smlouva: dohled v režimu 24/7, komplexní záruční i pozáruční servis všech technologií, připojení k internetu

Průmyslové instalace

Cvrčovice, I. etapa, 35,2 kWp

Lokalita: Cvrčovice
Instalovaný výkon: 35,2 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen Solar (polykrystalické)
Výkon panelů: 200 W
Střídače: SMA 10000-TL/4000-TL
Uvedení do provozu: 2009/11

Dodávka na klíč pro soukromého investora v rozsahu:

 • zajištění územního souhlasu pro FVE i pro přípojku VN
 • zpracování kompletní prováděcí projektové dokumentace
 • dodávka a montáž konstrukcí, panelů, střídačů včetně monitoringu, elektroinstalace, sloupové trafostanice a přípojky VN
 • zajištění vyřízení licence ERÚ a připojení k distribuční síti E.ON Distribuce a. s.
 • servisní smlouva: dohled v režimu 24/7, komplexní záruční i pozáruční servis všech technologií, připojení k internetu

Průmyslové instalace

Cvrčovice, II. etapa, 47,6 kWp

Lokalita: Cvrčovice
Instalovaný výkon: 47,6 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen Solar (polykrystalické),
Výkon panelů: 200/210 W
Střídače: SMA 3000-TL/5000-TL/9000-TL
Uvedení do provozu: 2010/7

Dodávka na klíč pro soukromého investora v rozsahu:

 • zpracování kompletní prováděcí projektové dokumentace
 • dodávka a montáž konstrukcí, panelů, střídačů včetně monitoringu a elektroinstalace
 • zajištění vyřízení rozšíření licence ERÚ a připojení k distribuční síti E.ON Distribuce a. s.
 • servisní smlouva: dohled v režimu 24/7, komplexní záruční i pozáruční servis všech technologií, připojení k internetu

Průmyslové instalace

Flexiko, 25,6 kWp

Lokalita: Lhota, areál Flexiko
Instalovaný výkon: 25,6 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen Solar (polykrystalické)
Výkon panelů: 210 W
Střídače: PowerOne 3,0/3,6/5,0/12,5 OUTD
Uvedení do provozu: 2010/8

Dodávka na klíč pro soukromého investora v rozsahu:

 • zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních
 • dodávka a montáž panelů
 • dodávka a montáž střídačů včetně monitoringu
 • dodávka a montáž kompletní elektroinstalace
 • servisní smlouva: dohled v režimu 24/7, komplexní záruční i pozáruční servis všech technologií
 • zajištění vyřízení licence ERÚ a připojení k distribuční síti E.ON Distribuce, a. s.

Rezidenční instalace

Hlinsko pod Hostýnem, 8 kWp

Lokalita: Hlinsko pod Hostýnem
Instalovaný výkon: 7,98 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen, Kyocera (polykrystalické)
Výkon panelů: 210 a 235 W
Střídače: PowerOne 3.0 OUTD-S
Uvedení do provozu: 2010/12

Odkaz na monitoring

Fotovoltaická elektrárna je postavena na dvou částech domu – na hlavní budově a na přístavku. Hlavní budova je osazena panely Kyocera (natočení na jihozápad) a přístavek panely Evergreen (natočení na jihovýchod).
Měniče jsou umístněny v průjezdu, zapojení je pak přes domovní rozvaděč – využití zeleného bonusu. Součástí dodávky byla rekonstrukce hlavního přívodu elektřiny.
Jeden ze střídačů pracuje s proudovým relé, které při přesáhnutí výkonu 2,2 kW zapíná bojler na ohřev TUV i mimo dobu nočního proudu.

Rezidenční instalace

Holešov, 4,62 kWp

Lokalita: Holešov
Instalovaný výkon: 4,62 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen (polykrystalické)
Výkon panelů: 210 W
Střídače: PowerOne 4.20 OUTD-S
Uvedení do provozu: 2010/5

Dodávka na klíč pro soukromého investora v rozsahu:

 • zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních
 • dodávka a montáž panelů
 • dodávka a montáž střídačů včetně monitoringu
 • dodávka a montáž kompletní elektroinstalace
 • režimu 24/7, komplexní záruční i pozáruční servis všech technologií

Pozemní instalace

Hulín, 1136 kWp

Lokalita: Hulín, průmyslová zóna
Instalovaný výkon: 1136 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen Solar (polykrystalické)
Výkon panelů: 205/210 W
Střídače: SMA Sunny MiniCentral 9000-TLRP/10000-TLRP
Uvedení do provozu: 2010/8

Prodej projektu a dodávka na klíč pro soukromého investora v rozsahu:

 • zajištění nákupu pozemku od obce Hulín a rezervace výkonu
 • zajištění územního a stavebního řízení včetně inženýrské činnosti pro FVE i pro přípojku VN
 • zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby)
 • dodávka a montáž oplocení
 • dodávka a montáž konstrukcí na závrtných vrutech
 • dodávka a montáž panelů
 • dodávka a montáž střídačů včetně monitoringu
 • dodávka a montáž kompletní elektroinstalace včetně trafostanice a přípojky VN
 • dodávka a montáž IR/MW bariér a kamerového systému
 • zajištění kolaudačního řízení, vyřízení licence ERÚ, připojení k distribuční síti E.ON Distribuce a. s.
 • servisní smlouva: dohled v režimu 24/7, komplexní záruční i pozáruční servis všech technologií, připojení k internetu

Průmyslové instalace

Hulín, I. etapa, 43 kWp

Lokalita: Hulín
Instalovaný výkon: 43 kWp
Výrobce a typ panelů: Suntech
Výkon panelů: 270 W
Střídače: SMA 7000-TL
Uvedení do provozu: 2008/9

Fotovoltaický systém je umístěn na objektu skladové a administrativní budovy NWT a.s. v Hulíně. Ta byla postavena klasickou zděnou technologií v roce 1989. Jedná se o samostatně stojící objekt jednopodlažní se sedlovou střechou nesenou dřevěným krovem. Sklon střechy je 20°. Střešní krytina je tvořena hliníkovými šablonami. Pro zastropení objektu je použito železobetonových stropních panelů. V objektu se nachází skladové a administrativní prostory.

Instalovaný výkon je 43 kWh a ročně bude vyrobeno asi 40 MWh elektrické energie. Tato energie bude převážně využita formou zelených bonusů pro vlastní potřebu a přebytky budou dodávány do rozvodné sítě.

Průmyslové instalace

Hulín, II. etapa, 32,76 kWp

Lokalita: Hulín
Instalovaný výkon: 32,76 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen Solar (polykrystalické)
Výkon panelů: 195 W
Střídače: SMA 10000-TL
Uvedení do provozu: 2010/2

Solární systém je umístěn na administrativní budově společnosti v Hulíně. V systému je použito 168 panelů Evergreen Solar typu ES-A-195. Pro převedení stejnosměrného elektrického proudu na střídavý slouží 3 střídače SMA.