Reference

V této části stránek naleznete ukázku našich referencí, jsou rozděleny podle krajů České republiky a můžete v nich nalézt pozemní instalace, průmyslové instalace i rezidenční instalace.

Vybráno: Zlínský kraj

Průmyslové instalace

Hulín, I. etapa, 43 kWp

Lokalita: Hulín
Instalovaný výkon: 43 kWp
Výrobce a typ panelů: Suntech
Výkon panelů: 270 W
Střídače: SMA 7000-TL
Uvedení do provozu: 2008/9

Fotovoltaický systém je umístěn na objektu skladové a administrativní budovy NWT a.s. v Hulíně. Ta byla postavena klasickou zděnou technologií v roce 1989. Jedná se o samostatně stojící objekt jednopodlažní se sedlovou střechou nesenou dřevěným krovem. Sklon střechy je 20°. Střešní krytina je tvořena hliníkovými šablonami. Pro zastropení objektu je použito železobetonových stropních panelů. V objektu se nachází skladové a administrativní prostory.

Instalovaný výkon je 43 kWh a ročně bude vyrobeno asi 40 MWh elektrické energie. Tato energie bude převážně využita formou zelených bonusů pro vlastní potřebu a přebytky budou dodávány do rozvodné sítě.