Rodinné domy

Na většině našeho území je rodinný dům se střechou posetou fotovoltaickými panely stále ještě víceméně zvláštností. V tomto ohledu jsme výrazně pozadu za našimi jižními a západními sousedy, kde má výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů o poznání větší tradici. Ačkoliv u nás zatím ještě neprorazil ten pravý fotovoltaický boom, tak nárůst výrobců elektrické energie z řad obyčejných vlastníků rodinných domů je již jasně patrný.

Střechy rodinných domů jsou povětšinou velkým a ke všemu zcela nevyužitým prostorem, do kterého se sluneční paprsky opírají několik hodin denně. Jedná se tak o naprosto ideální místo pro instalaci fotovoltaických panelů, které vám jsou schopny již po několika letech příjemně krmit rodinnou kasu. Samotná investice do pořízení fotovoltaických panelů je rok co rok nižší a naopak kvalita a trvanlivost materiálů se stále zvyšuje.

Střecha průměrného rodinného domu nabízí mnohdy i 70 m2 prostoru, který může být využit pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Přitom přibližně jen 7 m2 fotovoltaických panelů je schopno vyprodukovat 1 kWp (jednotka maximálního možného výkonu fotovoltaického systému), z čehož vznikne přibližně 1 MWh za rok. Pořizovací cena a kompletní instalace panelů o těchto parametrech se odvíjí od konkrétního typu použitých panelů a začíná již na ceně okolo 35 tisíc korun.
Při výpočtu orientační návratnosti investice do fotovoltaických panelů je nutno vzít v potaz také sklon a orientaci střechy domu. Ideální střecha má sklon cca 35 – 40° a orientaci na jih.

Ačkoli dobu návratnosti investice ovlivňuje obrovské množství různých faktorů, uvedeme si zde orientační příklad běžné fotovoltaické elektrárny na běžném rodinném domě. Jako ideální se jeví osadit panely plochu o velikosti alespoň 35 m2, čímž získáme výkon přibližně 5 kWp (1 kWp/7 m2). Takováto plocha složená z nejpoužívanějších, průměrně drahých fotovoltaických panelů nás vyjde na asi 200 – 250 tisíc Kč. Při roční úspoře a výnosu za prodej energie přibližně 30 – 40 tisíc Kč nám vychází velmi zajímavá návratnost investice již do 5 – 8 let.