Návratnost investice

Návratnost investice do solární elektrárny se odvíjí od mnoha různých aspektů. Je samozřejmě rozdíl, zda uvažujete o pořízení menší fotovoltaické elektrárny na svůj rodinný dům či máte v plánu pomocí fotovoltaické elektrárny snížit spotřebu elektrické energie ve vaší firmě.

Ať už uvažujete o instalaci elektrárny na střechu vašeho domu či firmy, čeká vás jedno základní rozhodnutí, které se týká způsobu nakládání s vyrobenou elektřinou. Možnosti na výběr máte celkem dvě. První možnost je naprosto jednoduchá – veškerou elektřinu, kterou vaše fotovoltaická elektrárna vyrobí, budete za určitou částku prodávat odběrateli a elektřinu pro svou vlastní potřebu budete klasicky nakupovat za cenu dle konkrétního tarifu. Cena za přímý výkup jedné kWh je v současnosti 6,16 Kč.

Druhou možnost představuje tzv. zelený bonus. V tomto případě můžete vyrobenou elektřinu spotřebovat přímo v daném objektu a podstatně tak snížit náklady na nákup elektřiny od distributora. Kromě toho vám za každou vyrobenou kWh elektřiny náleží 5,08 Kč.

Obecně se dá říct, že pro potřeby majitelů rodinných domů, firem a zkrátka všech objektů, kde je část vyrobené elektřiny spotřebovávána, je zajímavější využití zelených bonusů. Pomocí solární elektrárny jste schopni ušetřit podstatnou část spotřebovávané elektřiny a díky příspěvku za každý vyrobený kW elektřiny, jehož výše je garantována na 20 let od spuštění elektrárny, vám ročně do rozpočtu přibudou nemalé finance.

V klasických případech, kdy je běžný rodinný dům osazen elektrárnou o maximálním výkonu 10 kWp a roční spotřeba energie domu činí přibližně 15 MWh, má úspora energie a zisk za vyrobenou elektřinu hodnotu přibližně 70 tisíc Kč za jeden rok. Při pořizovací ceně zmíněné elektrárny cca 450 – 500 tisíc Kč je návratnost investice otázkou přibližně 7 až 9 let.

Přímý výkup vyrobené elektřiny je řešením například pro provozovatele pozemních fotovoltaických elektráren, kde není možné efektivně spotřebovat dostatek vyrobené elektřiny.