Ostrovní systémy

Ačkoliv je dnešní doba všeobecně označována za maximálně přetechnizovanou a život bez elektřiny je pro většinu z nás zcela nepředstavitelným, nalezneme kolem nás také celou řadu míst, na která není možné přivést elektřinu pomocí klasické distribuční sítě. Tato místa jsou tak odkázána na alternativní způsoby dodávky elektrické energie, které ve fotovoltaice zastupují například ostrovní systémy.

Ostrovní systémy mohou být rozděleny do dvou kategorií. První kategorii zastupují menší a konstrukčně jednodušší ostrovní systémy, které slouží k pohonu méně náročných elektrických spotřebičů. Rovněž zde není počítáno s nutností nepřetržitého každodenního provozu těchto spotřebičů. Jako možné příklady využití můžeme jmenovat například osvětlení na chatě, televizor a další přístroje s menším příkonem.

Tyto jednodušší ostrovní systémy jsou konstruovány z menšího počtu fotovoltaických panelů, které jsou připojeny k akumulátoru. Slunečním zářením dopadajícím na povrch fotovoltaických panelů dochází k nabíjení akumulátoru, odkud může následně uživatel čerpat nashromážděnou energii. Při rozvodu může být využito přímo napětí daného akumulátoru, tedy 12 nebo 24V, popř. lze s použitím měniče dosáhnout i 230V.

Druhou skupinu ostrovních systémů tvoří složitější celky, které jsou určeny pro napájení rodinných domů či bytových objektů. V tomto případě je část vyráběné energie rovnou použita pro chod objektu a část energie je uchovávána v bateriích. Pokud je energie vyrobené fotovoltaickými panely nedostatek, je dodávka elektrické energie zajištěna bateriemi. Řízení těchto systémů má na starosti automatická spínací skříň.

Aby nedocházelo k výpadkům dodávek energie, jsou ostrovní systémy vybaveny záložní technologií, která se odvíjí od konkrétního případu. V místech, kde je alespoň část dne k dispozici distribuční sít, mohou být baterie dobíjeny také tímto způsobem. Na zcela odlehlých místech je ostrovní systém možné doplnit například o větrnou turbínu či dieselový agregát. Vždy je však klíčový správný návrh systému, odpovídající počet fotovoltaických panelů a velikost baterií.