Reference

V této části stránek naleznete ukázku našich referencí, jsou rozděleny podle krajů České republiky a můžete v nich nalézt pozemní instalace, průmyslové instalace i rezidenční instalace.

Vybráno: Reference

Pozemní instalace

Černčín, 636 kWp

Lokalita: Černčín
Instalovaný výkon: 636 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen Solar (polykrystalické)
Výkon panelů: 195/200/205/210/215 W
Střídače: PowerOne 12,5 OUTD
Uvedení do provozu: 2010/11

Dodávka na klíč pro soukromého investora v rozsahu:

 • zajištění územního a stavebního řízení včetně inženýrské činnosti pro FVE
 • zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby)
 • demolice stávajících objektů, vyrovnání terénu pozemku
 • dodávka a montáž oplocení
 • dodávka a montáž konstrukcí na závrtných vrutech
 • dodávka a montáž panelů
 • dodávka a montáž střídačů včetně monitoringu
 • dodávka a montáž kompletní elektroinstalace včetně trafostanice a přípojky VN
 • dodávka a montáž plotového systému a kamerového systému
 • zajištění kolaudačního řízení, vyřízení licence ERÚ, připojení k distribuční síti E.ON Distribuce a. s.
 • servisní smlouva: dohled v režimu 24/7, komplexní záruční i pozáruční servis všech technologií, připojení k internetu