Reference

V této části stránek naleznete ukázku našich referencí, jsou rozděleny podle krajů České republiky a můžete v nich nalézt pozemní instalace, průmyslové instalace i rezidenční instalace.

Vybráno: Reference

Pozemní instalace

Domaželice, 1000 kWp

Lokalita: Domaželice
Instalovaný výkon: 1000 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen Solar (polykrystalické)
Výkon panelů: 200/205/210 W
Střídače: SMA Sunny MiniCentral 9000-TL/10000-TL
Uvedení do provozu: 2009/12

Prodej vlastního projektu a dodávka na klíč pro soukromého investora v rozsahu:

 • zajištění nákupu pozemku od obce Domaželice
 • zajištění územního a stavebního řízení včetně inženýrské činnosti pro FVE i pro přípojku VN
 • zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby)
 • dodávka a montáž oplocení
 • dodávka a montáž konstrukcí na závrtných vrutech
 • dodávka a montáž panelů
 • dodávka a montáž střídačů včetně monitoringu
 • dodávka a montáž kompletní elektroinstalace včetně trafostanice a přípojky VN v délce 1,8 km
 • dodávka a montáž plotového systému, IR/MW bariér, kamerového systému
 • zajištění kolaudačního řízení, vyřízení licence ERÚ, připojení k distribuční síti ČEZ Distribuce a. s.
 • servisní smlouva: dohled v režimu 24/7, komplexní záruční i pozáruční servis všech technologií, připojení k internetu