Reference

V této části stránek naleznete ukázku našich referencí, jsou rozděleny podle krajů České republiky a můžete v nich nalézt pozemní instalace, průmyslové instalace i rezidenční instalace.

Vybráno: Reference

Pozemní instalace

Horní Moštěnice, 657 kWp

Lokalita: Horní Moštěnice
Instalovaný výkon: 657 kWp
Výrobce a typ panelů: Evergreen Solar (polykrystalické)
Výkon panelů: 205/210 W
Střídače: SMA SMC 10000TL
Uvedení do provozu: 2010/9

Dodávka na klíč pro soukromého investora v rozsahu:

  • zajištění územního a stavebního řízení včetně inženýrské činnosti pro FVE
  • zpracování projektové dokumentace ve všech stupních (dokumentace pro územní řízení, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby)
  • dodávka a montáž oplocení
  • dodávka a montáž konstrukcí na závrtných vrutech
  • dodávka a montáž panelů
  • dodávka a montáž střídačů včetně monitoringu
  • dodávka a montáž kompletní elektroinstalace NN
  • dodávka a montáž plotového systému a kamerového systému
  • zajištění kolaudačního řízení, vyřízení licence ERÚ, připojení k distribuční síti ČEZ Distribuce a. s.
  • servisní smlouva: dohled v režimu 24/7, komplexní záruční i pozáruční servis všech technologií, připojení k internetu